Gjithsej 4 Produkte.

Krahaso QUICK SHOP
ALLURE STERILIZER FOR SCISSORS...
KOD1000000371 12.99
Sterilizator për gërshërë. Veçoritë: Termostat automatik 150C˚; Brendësia është me alumin; Është solide dhe praktike; E përshtatshme, nuk e dëmton ambientin, e kursen energjinë elektrike. Përdorimi: Mund t’i mbysë bakteriet, largon mykun, gonorret dhe patogjenet, të cilat gjenden në veglat që përdoren në sallonet e bukurisë, shpejt dhe me efikasitet; E përshtatshme për përdorim profesional dhe personal.
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE GERMIX EQUIPEMENT UV ST...
KOD1000000368 29.99
Sterilizator për pajisje. I sterilizon pajisjet në një mënyrë shumë të sofistikuar, duke i bërë maksimalisht të pastërta dhe duke ua hequr bakteret e ndryshme. Largon mykun, është solide dhe praktike. Nuk e dëmton ambientin dhe kursen energjinë. E përshtatshme për pëdorim personal dhe profesional.
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE STERILIZER FOR SCISSORS...
FMX-1 14.99
Sterilizator për gërshërë. Veçoritë: Termostat automatik 150C˚; Brendësia është me alumin; Është solide dhe praktike; E përshtatshme, nuk e dëmton ambientin, e kursen energjinë elektrike. Përdorimi: Mund t’i mbysë bakteriet, largon mykun, gonorret dhe patogjenet, të cilat gjenden në veglat që përdoren në sallonet e bukurisë, shpejt dhe me efikasitet; E përshtatshme për përdorim profesional dhe personal.  
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE GERMIX EQUIPEMENT STERI...
898-7 29.99
Sterilizator për pajisje. I sterilizon pajisjet në një mënyrë shumë të sofistikuar, duke i bërë maksimalisht të pastërta dhe duke ua hequr bakteret e ndryshme. Largon mykun, është solide dhe praktike. Nuk e dëmton ambientin dhe kursen energjinë. E përshtatshme për pëdorim personal dhe profesional.
Krahaso QUICK SHOP